उथळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Uthal Virudharthi Shabd in Marathi

Uthal Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उथळ शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उथळ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Uthal Virudharthi Shabd:

उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘खोल’ असा आहे.

उथळ म्हणजे उथळ म्हणजे कमी खोल।, तर खोल म्हणजे खोल म्हणजे जास्त खोल।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Uthal Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • उथळ पाण्यात जाऊ नका।
  • उथळ विचारांवर विसंबू नका।
  • खोल समुद्रात पोहणे कठीण आहे।
  • खोल विचार करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Uthal Virudharthi Shabd in Marathi | उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उथळखोल
अर्थ: उथळ म्हणजे कमी खोल।अर्थ: खोल म्हणजे जास्त खोल।
उदाहरण:
– उथळ पाण्यात जाऊ नका।
– उथळ विचारांवर विसंबू नका।
उदाहरण:
– खोल समुद्रात पोहणे कठीण आहे।
– खोल विचार करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उथळ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top