उठणे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Uthane Virudharthi Shabd in Marathi

Uthane Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उठणे शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उठणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Uthane Virudharthi Shabd:

उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘बसणे’ असा आहे.

उठणे म्हणजे उठणे म्हणजे उभे राहणे।, तर बसणे म्हणजे बसणे म्हणजे आसन घेणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Uthane Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो सकाळी लवकर उठतो।
  • उठून व्यायाम करणे चांगले।
  • तो खूप वेळ बसला आहे।
  • बसून काम करणे सोपे आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Uthane Virudharthi Shabd in Marathi | उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उठणेबसणे
अर्थ: उठणे म्हणजे उभे राहणे।अर्थ: बसणे म्हणजे आसन घेणे।
उदाहरण:
– तो सकाळी लवकर उठतो।
– उठून व्यायाम करणे चांगले।
उदाहरण:
– तो खूप वेळ बसला आहे।
– बसून काम करणे सोपे आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उठणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top