उत्तीर्ण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utitirn Virudharthi Shabd in Marathi

Utitirn Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उत्तीर्ण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उत्तीर्ण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utitirn Virudharthi Shabd:

उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनुत्तीर्ण’ असा आहे.

उत्तीर्ण म्हणजे उत्तीर्ण म्हणजे पास होणे., तर अनुत्तीर्ण म्हणजे अनुत्तीर्ण म्हणजे नापास होणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utitirn Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो परीक्षेत उत्तीर्ण झाला.
  • उत्तीर्ण होण्यासाठी मेहनत करा.
  • तो परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला.
  • अनुत्तीर्ण होणे दुःखद आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utitirn Virudharthi Shabd in Marathi | उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
अर्थ: उत्तीर्ण म्हणजे पास होणे.अर्थ: अनुत्तीर्ण म्हणजे नापास होणे.
उदाहरण:
– तो परीक्षेत उत्तीर्ण झाला.
– उत्तीर्ण होण्यासाठी मेहनत करा.
उदाहरण:
– तो परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला.
– अनुत्तीर्ण होणे दुःखद आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top