उत्साह विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utsah Virudharthi Shabd in Marathi

Utsah Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उत्साह शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उत्साह या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utsah Virudharthi Shabd:

उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निरुत्साह’ असा आहे.

उत्साह म्हणजे उत्साह म्हणजे आनंद, उर्जा।, तर निरुत्साह म्हणजे निरुत्साह म्हणजे उदासीनता, उत्साह नसणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utsah Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने उत्साहाने काम केले।
  • उत्साह वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा।
  • त्याला निरुत्साह वाटतो आहे।
  • निरुत्साही लोक यश मिळवत नाहीत।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utsah Virudharthi Shabd in Marathi | उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उत्साहनिरुत्साह
अर्थ: उत्साह म्हणजे आनंद, उर्जा।अर्थ: निरुत्साह म्हणजे उदासीनता, उत्साह नसणे।
उदाहरण:
– त्याने उत्साहाने काम केले।
– उत्साह वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा।
उदाहरण:
– त्याला निरुत्साह वाटतो आहे।
– निरुत्साही लोक यश मिळवत नाहीत।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उत्साह शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top