Satna Ward No List : Satna Nagar Nigam Ward List 2022, Madhya Pradesh (MP)

Satna Ward No List : Are you looking for the information of Satna Nagar Nigam Ward List 2022 ? Satna Ward Number List and major details are given here.

How many wards are there in Satna? Satna city is divided into 46 wards.

Satna Ward No List

Sr. No.Ward NoDistrict & CityState
1.Satna Ward No 1SatnaMadhya Pradesh
2.Satna Ward No 2SatnaMadhya Pradesh
3.Satna Ward No 3SatnaMadhya Pradesh
4.Satna Ward No 4SatnaMadhya Pradesh
5.Satna Ward No 5SatnaMadhya Pradesh
6.Satna Ward No 6SatnaMadhya Pradesh
7.Satna Ward No 7SatnaMadhya Pradesh
8.Satna Ward No 8SatnaMadhya Pradesh
9.Satna Ward No 9SatnaMadhya Pradesh
10.Satna Ward No 10SatnaMadhya Pradesh
11.Satna Ward No 11SatnaMadhya Pradesh
12.Satna Ward No 12SatnaMadhya Pradesh
13.Satna Ward No 13SatnaMadhya Pradesh
14.Satna Ward No 14SatnaMadhya Pradesh
15.Satna Ward No 15SatnaMadhya Pradesh
16.Satna Ward No 16SatnaMadhya Pradesh
17.Satna Ward No 17SatnaMadhya Pradesh
18.Satna Ward No 18SatnaMadhya Pradesh
19.Satna Ward No 19SatnaMadhya Pradesh
20.Satna Ward No 20SatnaMadhya Pradesh
21.Satna Ward No 21SatnaMadhya Pradesh
22.Satna Ward No 22SatnaMadhya Pradesh
23.Satna Ward No 23SatnaMadhya Pradesh
24.Satna Ward No 24SatnaMadhya Pradesh
25.Satna Ward No 25SatnaMadhya Pradesh
26.Satna Ward No 26SatnaMadhya Pradesh
27.Satna Ward No 27SatnaMadhya Pradesh
28.Satna Ward No 28SatnaMadhya Pradesh
29.Satna Ward No 29SatnaMadhya Pradesh
30.Satna Ward No 30SatnaMadhya Pradesh
31.Satna Ward No 31SatnaMadhya Pradesh
32.Satna Ward No 32SatnaMadhya Pradesh
33.Satna Ward No 33SatnaMadhya Pradesh
34.Satna Ward No 34SatnaMadhya Pradesh
35.Satna Ward No 35SatnaMadhya Pradesh
36.Satna Ward No 36SatnaMadhya Pradesh
37.Satna Ward No 37SatnaMadhya Pradesh
38.Satna Ward No 38SatnaMadhya Pradesh
39.Satna Ward No 39SatnaMadhya Pradesh
40.Satna Ward No 40SatnaMadhya Pradesh
41.Satna Ward No 41SatnaMadhya Pradesh
42.Satna Ward No 42SatnaMadhya Pradesh
43.Satna Ward No 43SatnaMadhya Pradesh
44.Satna Ward No 44SatnaMadhya Pradesh
45.Satna Ward No 45SatnaMadhya Pradesh
46.Satna Railway Colony Ward No 46SatnaMadhya Pradesh

Satna Ward Number List is given above.

Satna Nagar Nigam Ward List 2022

 • Satna Ward No 1
 • Satna Ward No 2
 • Satna Ward No 3
 • Satna Ward No 4
 • Satna Ward No 5
 • Satna Ward No 6
 • Satna Ward No 7
 • Satna Ward No 8
 • Satna Ward No 9
 • Satna Ward No 10
 • Satna Ward No 11
 • Satna Ward No 12
 • Satna Ward No 13
 • Satna Ward No 14
 • Satna Ward No 15
 • Satna Ward No 16
 • Satna Ward No 17
 • Satna Ward No 18
 • Satna Ward No 19
 • Satna Ward No 20
 • Satna Ward No 21
 • Satna Ward No 22
 • Satna Ward No 23
 • Satna Ward No 24
 • Satna Ward No 25
 • Satna Ward No 26
 • Satna Ward No 27
 • Satna Ward No 28
 • Satna Ward No 29
 • Satna Ward No 30
 • Satna Ward No 31
 • Satna Ward No 32
 • Satna Ward No 33
 • Satna Ward No 34
 • Satna Ward No 35
 • Satna Ward No 36
 • Satna Ward No 37
 • Satna Ward No 38
 • Satna Ward No 39
 • Satna Ward No 40
 • Satna Ward No 41
 • Satna Ward No 42
 • Satna Ward No 43
 • Satna Ward No 44
 • Satna Ward No 45
 • Satna Railway Colony Ward No 46

The list of Satna Nagar Nigam Ward given in this article is for the year 2022.

Conclusion – Satna Ward No List, Madhya Pradesh (MP) – India

Satna district is a district in the Indian state of Madhya Pradesh. In this article ‘Satna Nagar Nigam Ward List 2022 | Satna Ward Number List & Satna Ward No. List‘ has been given. You can get information about How many wards are there in Satna district.