शहरी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Shahri Virudharthi Shabd in Marathi

शहरी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Shahri Virudharthi Shabd in Marathi

शहरी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
शहरी चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत ग्रामीण आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
शहरीग्रामीण
ShahriGrameen

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

शहरी चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत शहरी विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील शहरी विरुद्धार्थी शब्द | Shahri Opposite Words in Marathi | Shahri Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।