टवटवीत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Tavatavita Virudharthi Shabd in Marathi

टवटवीत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Tavatavita Virudharthi Shabd in Marathi

टवटवीत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
टवटवीत चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत मलूळ आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
टवटवीतमलूळ
TavatavitaMalula

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

FAQs

टवटवीत चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

टवटवीत चा विरुद्धार्थी शब्द मलूळ आहे।

टवटवीत च्या उळट काय आहे?

टवटवीत च्या उळट मलूळ आहे।

टवटवीत चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत टवटवीत विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील टवटवीत विरुद्धार्थी शब्द | Tavatavita Opposite Words in Marathi | Tavatavita Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।