ठेंगणा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Thengana Virudharthi Shabd in Marathi

ठेंगणा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Thengana Virudharthi Shabd in Marathi

ठेंगणा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
ठेंगणा चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत उंच आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
ठेंगणाउंच
ThenganaUncha

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

FAQs

ठेंगणा चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

ठेंगणा चा विरुद्धार्थी शब्द उंच आहे।

ठेंगणा च्या उळट काय आहे?

ठेंगणा च्या उळट उंच आहे।

ठेंगणा चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत ठेंगणा विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील ठेंगणा विरुद्धार्थी शब्द | Thengana Opposite Words in Marathi | Thengana Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।