विशाल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vishal Virudharthi Shabd in Marathi

विशाल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vishal Virudharthi Shabd in Marathi

विशाल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
विशाल चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत छोटे आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
विशालछोटे
VishalChhote

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

विशाल चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत विशाल विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील विशाल विरुद्धार्थी शब्द | Vishal Opposite Words in Marathi | Vishal Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।