वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vriddh Virudharthi Shabd in Marathi

वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vriddh Virudharthi Shabd in Marathi

वृद्ध या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत तरुण/बाल आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
वृद्धतरुण/बाल
VriddhTarun/Baal

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

FAQs

वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द तरुण/बाल आहे।

वृद्ध च्या उळट काय आहे?

वृद्ध च्या उळट तरुण/बाल आहे।

वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द | Vriddh Opposite Words in Marathi | Vriddh Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।