वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vridhd Virudharthi Shabd in Marathi

वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Vridhd Virudharthi Shabd in Marathi

वृद्ध या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत तरुण आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
वृद्धतरुण
VridhdTarun

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

वृद्ध चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील वृद्ध विरुद्धार्थी शब्द | Vridhd Opposite Words in Marathi | Vridhd Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।